Ogłoszenie I Ns 117/19

„Przed Sądem Rejonowym w Łęczycy I Wydział Cywilny ul. M. Konopnickiej 16, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 117/19 toczy się postępowanie z wniosku Alfreda Dąbrowicza o zasiedzenie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 129, o powierzchni 0,1000 ha oznaczonej położonej w miejscowości Kajew, gmina Krośniewice. Wzywa się, aby osoby zainteresowane, w tym spadkobiercy Wacława Dąbrowicza w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Łęczycy I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o zasiedzenie”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 117/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-11
Publikacja w dniu:
2019-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-13
Publikacja w dniu:
2019-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-13
Publikacja w dniu:
2019-09-13
Opis zmiany:
b/d