Ogłoszenie I Ns 254/17

Sąd Rejonowy w Łęczycy, I Wydział Cywilny wydał w sprawie za sygn. akt I Ns 254/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jakubie Ruszkowskim, synu Jana i Jolanty z domu Szymańska, zmarłemu w dniu 20 października 2015 roku w Łęczycy, ostatnio stale zamieszkałemu w Łęczycy. Sąd wskazuje, że spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

SSR Agnieszka Leszczyńska
Za zgodność świadczy
Sekr. sąd. Aleksandra Rogut

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 254/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Kamil Siubielski
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
b/d