Z a r z ą d z e n i e Nr 4/2019

Z a r z ą d z e n i e   Nr  4/2019
Prezesa Sądu Rejonowego w Łęczycy
z dnia 15 marca 2019 roku


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracyna podstawie  art.  § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości –Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Łęczycy w zamian za odpracowanie w dniu 30 marca 2019 roku (sobota).

§ 2.
Zobowiązuję kierownika samodzielnej sekcji administracyjnej i informatyka Sądu Rejonowego
w Łęczycy do umieszczenia informacji o dniu wolnym na tablicach informacyjnych
i stronie internetowej Sądu.                                                                                                              Prezes Sądu
                                                                                                     Wojciech Wysoczyński
Rejestr zmian dla: Z a r z ą d z e n i e Nr 4/2019

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
b/d