Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych,
rodzinnych i nieletnich

siedziba: 99-100 Łęczyca ul.Tumska 2, II piętro
godz. urzędowania : 7:00 -15:00

Kierownik Zespołu – Paweł Zachwieja pok.17
wtorek, środa, piątek. 9:00-14:00
Tel: 024-721-88-76

Rejestr zmian dla: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej